سامانه اتوماسیون تغذیه مجتمع آموزش جهاد کشاورزی مشهد

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
دانشجويان محترم شماره کارت تغذيه را به عنوان نام کاربري و رمز عبور خود را از مسئول تغذيه دريافت و وارد سيستم رزو اينترنتي شويد - اعتبار ريالي کارت تغذيه خود را نيز با استفاده از رمز دوم کارت اعتباري خود از داخل همين سيستم مي توانيد افزايش دهيد
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.291